ZATERDAG 23 JUNI FIETSEN VAN CLUB NAAR CLUB ....VOOR JE CLUB !!    DOE MEE: FIETS EN STEUN JE CLUB !! zie de website     

Inschrijfformulier

Om lid te kunnen worden van de v.v. Nieuwerkerk dient u onderstaand formulier in te vullen.

Indien jonger dan 18 jaar:

Gegevens rekeninghouder (i.v.m. automatisch incasso):

ik ga akkoord met automatische incasso:

U meld zichzelf of uw kind aan bij de v.v. Nieuwerkerk. Wat zijn uw verwachtingen?

Welke bijdrage wilt u leveren aan het functioneren van de vereniging? (s.v.p. aangeven welke)

Heeft u eventueel nog wensen / opmerkingen:

Enige bijzonderheden aangaande het lidmaatschap.

De gegevens vermeld op dit aanmeldingsformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging in verband met alle verenigingsactiviteiten. De adresgegevens kunnen aan anderen buiten de vereniging worden verstrekt in verband met sponsoractiviteiten of andere marketing- of reclameacties en onderzoeksdoeleinden. Ondergetekende geeft toestemming om zijn/haar gegevens door te geven aan de KNVB in verband met de aanmelding als lid en verklaart ermee bekend te zijn dat de KNVB de adresgegevens ook aanwendt voor acties van onder andere KNVB-sponsors en ter beschikking stelt in verband met onderzoeksactiviteiten.

Spelende leden die op 1 januari 11 jaar of ouder zijn mogen alleen in competitieverband voetballen indien zij over een spelerspas beschikken. Hiervoor dient een pasfoto te worden ingeleverd bij de secretaris in een envelop met naam er op.

Afmelding dient te allen tijde schriftelijk te geschieden en wel voor 1 juli van het lopende seizoen.

Ik heb kennis genomen van het bovenstaande en ga daarmee akkoord:
Volg ons op TwitterVolg ons op Facebook