ZATERDAG 23 JUNI FIETSEN VAN CLUB NAAR CLUB ....VOOR JE CLUB !!    DOE MEE: FIETS EN STEUN JE CLUB !! zie de website     

Seizoenen 1937-1954

In het begin van 1938 wordt het bestuur geconfronteerd met vele straffen, die de strafcommissie van de G.V.B. aan de leden heeft opgelegd. om hier paal en perk aan te stellen liet het bestuur de leden weten dat ieder lid die door eigen schuld wordt geschorst of uit het veld wordt gezonden met onmiddellijke ingang zal worden geroyeerd. Dat dit een zinvol besluit was bleek uit het feit dat er nadien geen enkele schorsing meer heeft plaats gevonden.

1939, vlak voor de oorlog In 1939 bestaat de vereniging 10 jaar. Besloten wordt een feestavond te geven. Hiervoor wordt de toneelvereniging ‘Steeds Voorwaarts’ uitgenodigd. Entree: ƒ 0,35; kinderen ƒ 0,25. Alle plaatselijke verenigingen alsmede het bestuur van de G.V.B. worden uitgenodigd.

Het bestuur valt uiteen Het is november 1939. Een aantal bestuursleden bedanken voor hun functie. Men gaat zelfs zo ver, dat het voortbestaan van de vereniging wordt opgehangen aan een stemming op een buitengewone algemene ledenvergadering. De stemming is gelukkig zodanig dat een crisis kan worden voorkomen. Met een nieuw bestuur bestaande uit de heren L. Baas, A.W. Baas,  J. Hagendoorn en E. v. Stein wordt met het volgende tijdperk van 10 jaar een begin gemaakt.

De tweede wereldoorlog De slechte politieke en maatschappelijke situatie mondt uit in een 2e wereldoorlog. Ook voor de voetbalvereniging Nieuwerkerk breekt een moeilijke tijd aan.

Contibutie-perikelen Tijdens de rondvraag op de algemene ledenvergadering van 8 augustus 1940 stelt de penningmeester voor de bestaande contributieregeling te handhaven. Dat wil zeggen dat leden tot 16 jaar ƒ 0,10 en oudere leden ƒ 0,25 per week betalen. Eén van de leden merkt op dat een aantal leden tussen de 16 en 18 jaar moeite hebben met het betalen van een kwartje per week. Hij stelt de volgende contributieregeling voor: t/m 18 jaar ƒ 0,10 per week en leden ouder dan 18 jaar ƒ 0,25 contributie per week. Dit voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen. De jaren 1940-1941 en 1942 waren voor de penningmeester zware jaren. Het ledental liep terug en van een batig saldo was geen sprake meer; er moest drastisch bezuinigd worden.

OUDE FOTO2
De zon breekt door Achter de wolken schijnt altijd de zon. Ook voor Nieuwerkerk komt plots die zon achter de wolken te voorschijn. Het seizoen 1943-1944 zit er op en zowel het eerste als het tweede elftal zijn kampioen in hun klasse geworden; een ongekende weelde. De spelers die het eerste elftal kampioen maakten waren: Maarten de Bruin, Leen Goor, Piet van Straalen, Leen Baas, Frans Compeer, Adriaan Stuijt, Gijs Compeer, Cees de Bruin, Els van Stein, Adriaan de Groot en Jan Koolmees (zie foto hierboven). In de promotiewedstrijden tegen Bergambacht 1 en Olympia 3 ‘faalt’ het kampioensteam. Als pleister op de wonde ontvangt de vereniging wel de wisselbeker welke beschikbaar is gesteld door de G.V.B. Aan alle moeilijkheden en ook aan de moeilijke tijden komt een einde. Zo ook aan de oorlog die ook in de Nieuwerkerkse kringen slachtoffers eiste.

Het eerste na-oorlogse seizoen brengt zowaar een leuk succesje. het tweede elftal wordt in het seizoen 1945- 1946 kampioen. De promotiewedstrijd tegen Nieuwkoop gaat helaas verloren. Het is echter uitstel van executie.

Nieuwerkerk 2 kampioen Drie jaar later , in het seizoen 1948-1949, wordt het 2e elftal wederom kampioen met 30 punten uit 17 wedstrijden (overwinning 2 punten!) en het sprekende doelsaldo van 73-17. Door het inmiddels gewijzigde promotiesysteem gaat dit team direct naar de 2e klasse. Ook het 1e elftal doet het goed. Lange tijd ging men aan kop, maar in de laatste wedstrijd tegen Gouda 4 werd een 2-0 voorsprong omgezet in een nederlaag, waarmede ook het kampioenschap aan de neus voorbij ging.

Toename aantal leden Het aantal leden was na de oorlog sterk gestegen. In het seizoen 1949-1950 komt de vereniging in competitieverband uit met 6 elftallen; 3 senioren- en 3 juniorenteams. Het tweede elftal moest de tol betalen voor een zwaar seizoen en degradeerde naar de 3e klasse.

De schooljeugd voetbalt Voor de eerste maal worden in de zomermaanden van 1951 schoolvoetbalwedstrijden georganiseerd. De heren organisatoren konden hun vreugde bijna niet op, want dit toernooi wordt een weergaloos succes.

Volg ons op TwitterVolg ons op Facebook

De temperatuur in Nieuwerkerk is op dit moment:

Overige links