ZATERDAG 23 JUNI FIETSEN VAN CLUB NAAR CLUB ....VOOR JE CLUB !!    DOE MEE: FIETS EN STEUN JE CLUB !! zie de website     

25 jaar v.v. Nieuwerkerk 1929-1954

Alom worden voorbereidingen getroffen voor de viering van het 25 jarig jubileum.
Er wordt een jubileumcommissie in het leven geroepen welke zich uitstekend van
haar taak heeft gekweten. Begonnen werd met een jubileumwedstrijd tussen
Nieuwerkerk en Poeldijk. Vervolgens een receptie met tal van sprekers van
verenigingen uit de gemeente en de regio. De gelukwensen gingen gepaard met veel
bloemen, cadeaus en couverts met inhoud. Leden en donateurs hadden geld
ingezameld voor een verlichting op het oefenveld. Het optreden van een
gezelschap uit Utrecht besloot de avond. Helaas bracht deze groep niet dat wat
de vele aanwezigen hadden verwacht. Als slot van het 25 jarig bestaan werd er op
het Nieuwerkerkveld nog een wedstrijd gespeeld tussen Gouda 1 en D.C.V. 1. De
jeugd werd op een filmavond getrakteerd.

Volg ons op TwitterVolg ons op Facebook

De temperatuur in Nieuwerkerk is op dit moment:

Overige links