ZATERDAG 23 JUNI FIETSEN VAN CLUB NAAR CLUB ....VOOR JE CLUB !!    DOE MEE: FIETS EN STEUN JE CLUB !! zie de website     

Seizoenen 1980-1982

Voetbalvereniging Nieuwerkerk in het zonnetje gezet
Onze vereniging werd door de Nieuwerkerkse Sport Federatie (N.S.F.) en een onafhankelijke jury uitgeroepen tot ‘SPORTVERENIGING VAN HET JAAR 1980’. Iets waar we best trots op waren.

 

 Selectie 1981-1982
In het seizoen 1981-1982 startte Nieuwerkerk de competitie met bovenstaand elftal. Staand v.l.n.r.: John Peelen (verzorger), Frans Ruijgrok, Harold Leliënhof, Fred Sokolowski, Piet Jongeneel, Maarten van Erkel, Wim van der Kruijt, Nico stuiver, Cees Domenie, van Dijk (trainer). Zittend v.l.n.r.: Marc Olsthoorn, Jan van der Giesen, Leen Verhagen, Paul Huisman, Max Nelwan, Wim de Vlaming en Geo Hoogendoorn.

 

Lichtinstallatie rond het hoofdveld
Aan het einde van het seizoen 1980 legt het bestuur een plan op tafel om rond het hoofdveld een lichtinstallatie aan te leggen. Als voordelen denkt het bestuur dat met het spelen van lichtwedstrijden een stuk propaganda gemoeid is die bovendien wat extra geld in het laatje kan brengen. Het probleem is echter het kostenplaatje. Het hele plan wordt geraamd op een bedrag van om en nabij de ƒ 40.000,-. Ook dient het bestemmingsplan van de gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel gewijzigd te worden. Dit brengt dan weer ter visielegging met zich mee met de mogelijkheid dat er bezwaren worden ingediend door omwonenden. De kosten worden nog hoger als van het G.E.B. wordt vernomen dat er een zwaardere kabel getrokken moet worden. Het blijkt dus weer dat het eenvoudiger is om een plan te maken dan om het uit te voeren.

 

Het is inmiddels september 1981 als de gemeente laat weten dat tegen de verwezenlijking van de plannen van de voetbalvereniging geen bezwaren bestaan. We kunnen dus aan de slag. om de kosten wat te drukken worden de sleuven in eigen beheer gegraven en ook de betonnen voetplatten bekist en gestort. Een verloting moet leiden tot verlichting van de kosten.
De Nederlandse Sportfederatie was bereid een subsidie van ƒ 6.000,- te verlenen. Inmiddels zijn we al in 1982 aangeland. Het werk vordert gestaag.

De eerste lichtwedstrijd (officieus) werd op 17 april gespeeld tussen de ‘gravers’ en het bestuur. de officiële ingebruikneming was op 20 april. De voorzitter van de K.N.V.B. afdeling Gouda verrichtte de nodige handelingen. De eerste lichtwedstrijd werd gespeeld tussen Nieuwerkerk 1 en Xerxes 1 en werd opgeluisterd door de Nieuwerkerkse muziekvereniging D.K.V.  

 

Uitbreiding clubgebouw
Het is november 1982. Het bestuur filosofeert over een uitbreiding van het clubgebouw. er is een schromelijk tekort aan onderkomens voor de diverse commissies.

 

Feest voor de seniorleden
Op 12 maart 1983 werd een bingo-dansant feestavond gegeven voor alle seniorenleden. Het muzikale gedeelte werd verzorgd door een trio uit Den Haag. Het succesnummer van dit trio was de hit uit die tijd: ‘O, O, DEN HAAG, MOOIE STAD ACHTER DE DUINEN’. De avond was zeer geslaagd.

 

Resultaten eerste drie elftallen
Het 1e elftal is na een slechte start in het seizoen 1982- 1983 toch nog op een vierde plaats geëindigd. Het 3e elftal bleek een goede middenmoter in de reserve 1e klasse B. Het grootste succes was echter weggelegd voor het 2e elftal. Zij werden kampioen van de reserve 1e klasse B. 
 

Volg ons op TwitterVolg ons op Facebook

De temperatuur in Nieuwerkerk is op dit moment:

Overige links