ZATERDAG 23 JUNI FIETSEN VAN CLUB NAAR CLUB ....VOOR JE CLUB !!    DOE MEE: FIETS EN STEUN JE CLUB !! zie de website     

Seizoen 1985-1986

Uitbreiding sportpark ‘Dorrestein’
De vraag naar uitbreiding van het aantal velden dateert al vanaf het begin van de tachtiger jaren. Al tijden heeft onze vereniging, gezien de gestage bevolkingsaanwas binnen Nieuwerkerk aan den IJssel en de daarmee verband houdende toename van het aantal leden, de gemeente gewezen op het tekort aan velden. Ook de vernieuwing van het gravel-trainingsveld was aan de orde. Dit veld was voor allen, spelers, trainers en bestuur een doorn in het oog. Vele malen waren de noodkreten richting B&W tevergeefs.

De noodsituatie veranderde op 17 januari 1985. Het gemeentebestuur riep een ambtelijke werkgroep in het leven waarbij de gebruikers van het sportcomplex hun wensen en grieven konden neerleggen. Onze vereniging was hierin vertegenwoordigd door de heren Linkerhof en van Straalen. Na zeven bijeenkomsten lag er een plan op tafel dat rijp genoeg was om aan het gemeentebestuur en de gemeenteraad te worden aangeboden.

 

Voor ons hield dit plan in:

  • aanleg van een nieuw grasoefenveld van  80 x 50 meter;
  • aanleg van een kunstgrasveld;
  • verlichting op beide velden.

 

Op 7 januari 1986 gaf de gemeenteraad zijn fiat aan deze plannen. Het onmogelijk geachte gebeurde, want al de volgende dag beklom de toenmalige wethouder, dhr. Jan-Arie Scholten, een sjofel om hoogstpersoonlijk de eerste berg zand te verplaatsen. In totaal werd zo’n 78.000 m3 zand aangevoerd. In juni was alles zover, dat aan het op hoogte brengen van de velden kon worden begonnen en de afronding van het gehele werk er aan zat te komen.

 

Op het laatste moment was het nog wel even spannend of de veldverlichting wel op tijd gereed zou zijn. De angst bleek gelukkig overbodig.

 

De officiële ingebruikneming vond plaats op 28 oktober 1986 met de wedstrijd Nieuwerkerk-Xerxes. Niet lang hierna was ook het nieuwe trainingsveld gebruiksklaar.

 

Als voetbalvereniging voelden wij ons zeer gelukkig. Veel bestaande problemen zoals ... waar moeten we trainen? ... waar moeten we spelen? ... behoorden tot het verleden.
Zijn alom in de regio de velden onbespeelbaar dan genieten wij het voorrecht om op ons kunstgrasveld te kunnen spelen. Het was ook meteen raak. we kregen een winter met veel vorst en dus ook vele afgelastingen. Zelfs van gerenommeerde verenigingen uit de omtrek, waaronder betaald voetbalclubs, kregen wij het verzoek om bij of tegen Nieuwerkerk te mogen spelen of om op het kunstgras te mogen trainen.

Volg ons op TwitterVolg ons op Facebook

De temperatuur in Nieuwerkerk is op dit moment:

Overige links