ZATERDAG 23 JUNI FIETSEN VAN CLUB NAAR CLUB ....VOOR JE CLUB !!    DOE MEE: FIETS EN STEUN JE CLUB !! zie de website     

Seizoen 1986-1987

Uitbreiding sportpark ‘Dorrestein’
In 1970 werd met de ingebruikneming van de nieuwe velden op Sportcomplex ‘Dorrestein’ tevens ons nieuwe clubhuis met acht kleedkamers geopend.

 

Zoveel kleedruimten gaf ons de mogelijkheid om op de zaterdag een deel daarvan aan de korfbal te verhuren. Maar met de uitbreiding van de gemeente (de wijk Zuidplas) nam ook ons ledental een vlucht. in 1986 bleek er een tekort aan kleedruimten te ontstaan. er was echter ook vraag naar vergader- en werkruimte voor de diverse commissies. Ook de indeling van de keuken was aan verandering toe en de noodzakelijke koeling ontbrak om zeker op warme dagen voldoende gekoelde dranken te kunnen verkopen.

 

De gedachte om een uitbreiding bovenop het bestaande gebouw te realiseren bleek niet mogelijk te zijn. in 1885 werd contact opgenomen met architect van Vliet om de nodige schetsen te ontwerpen voor een uitbreiding van onze bestaande bebouwing. Gekozen werd voor uitbreiding tegen de bestaande accommodatie aan. Van buiten uit moest het als één geheel overkomen. Een bouwteam werd in het leven geroepen. Dit team bestond uit het dagelijks bestuur, Gerrit Rijneveld, Teun de Wit en Hans Sips.

 

Op 28 april 1986 werden de plannen in een buitengewone algemene ledenvergadering voorgelegd aan de leden en, op deze zeer druk bezochte vergadering, goedgekeurd.

 

In nauwe samenwerking met de architect werd het bouwplan verder ontwikkeld. De zelfwerkzaamheid van een groot aantal vrijwilligers speelde hierin een niet onaanzienlijke rol. Een aannemingsbedrijf zorgde voor de bouw van het casco en de afwerking moest gebeuren in zelfwerkzaamheid.
Een groot aandeel in de totale voorbereiding en de motivatie van de vrijwilligers lag bij de toenmalige penningmeester Dick Linkerhof. Van hem was het initiatief uitgegaan en hij zette de zelfwerkzaamheid op poten en bewaakte alles vol enthousiasme. Daarbovenop had hij als penningmeester ook nog de verantwoording over het financiële deel.
Op 2 september 1987 vond de officiële opening plaats. De deur werd ‘ingeschoten’ door ons jongste lid (Youri Müller) bijgestaan door onze voorzitter (Piet van Straalen). de opening werd opgeluisterd door een aantal parachutisten, die feilloos op de middenstip wisten neer te komen met een wedstrijdbal. Met deze wedstrijdbal werd vervolgens de wedstrijd tussen onze 1e elftal en een artiestenelftal gespeeld. Bij de artiesten speelden o.a. Maarten Spanjer, Koos Alberts, Paul de Leeuw en Oscar Harris ...
De voetbalvereniging Nieuwerkerk kan trots zijn op haar accommodatie!

 

Aftreden en huldiging van de voorzitter
Tijdens de algemene ledenvergadering van 18 november 1987 trad de heer Piet van Straalen af als voorzitter van de voetbalvereniging Nieuwerkerk. De heer Paul Patoir volgde hem als voorzitter op. Zijn eerste taak was om de heer van Straalen te bedanken voor zijn enorme staat van dienst bij de vereniging. Piet van Straalen werd in 1930 als speler lid van Nieuwerkerk. Naast spelende capaciteiten bleek hij ook bestuurlijke zaken aan te kunnen. Van zijn, tot op dat moment, 57-jarig lidmaatschap was hij 34 jaar bestuurslid waarvan 29 jaar voorzitter.
Op 27 november werd de heer van Straalen namens het bestuur een receptie aangeboden. Tijdens deze receptie werd de heer van Straalen benoemd tot ‘Ere-voorzitter’ van de voetbalvereniging Nieuwerkerk. de heer Bredie, voorzitter van de K.N.V.B. afdeling Gouda, was in hoogsteigen persoon aanwezig om de heer van Straalen namens de K.N.V.B. te onderscheiden met de K.N.V.B. speld in goud.

 

K.N.V.B. voetbalkamp voor de jeugd
De K.N.V.B. afdeling Gouda heeft de vereniging benaderd met het verzoek gebruik te mogen maken van het complex ten behoeve van het promoten van de voetbalsport bij de jeugd van 8 tot en met 10 jaar. bovendien werd ons gevraagd als gastheer op te willen treden. Dit betekende dat wij voor zo’n 80 deelnemers en begeleiders de maaltijden moesten verzorgen. Dick Linkerhof en René Vis zouden, namens de vereniging, dit karretje trekken en de interne organisatie verzorgen.
Het gebeuren dat plaatsvond voor het begin van de competitie in augustus 1988 werd een daverend succes. Het was zeker voor herhaling vatbaar.

Volg ons op TwitterVolg ons op Facebook

De temperatuur in Nieuwerkerk is op dit moment:

Overige links