ZATERDAG 23 JUNI FIETSEN VAN CLUB NAAR CLUB ....VOOR JE CLUB !!    DOE MEE: FIETS EN STEUN JE CLUB !! zie de website     

Seizoen 1989-1990

Jaarverslag secretaris

 

Algemeen
In zijn jaarverslag spreekt secretaris René Vis over een voor onze vereniging rustig seizoen. Dit echter bezien door de leden, die weinig of zelfs niets van doen hebben met de organisatie.
Ook binnen onze vereniging is het zo dat het vele werk moet worden verricht door te weinig en veelal steeds weer dezelfde mensen. Hij vindt het jammer dat er maar zo weinig mensen te vinden zijn die tot het kader van de vereniging willen behoren. Met meer mensen is meer te bereiken en ... vele handen maken licht werk.

 

Ledenbestand
Na een gemiddelde van zo’n 650 leden, daalde dit aantal op het einde van het seizoen flink. Heel wat leden hingen hun schoeisel in de wilgen en stopten met de voetbalsport. Het ledenaantal daalde naar 623. Vanaf juli nam het aantal leden, m.n. jeugdleden, wee toe. Resultaat: 659 leden.

 

Trainers
Net zoals bij de leden is er jaarlijks ook een verloop binnen het trainersbestand. Aan het eind van het seizoen 1988~1989 verliet Harry Loerts na 2 jaar Nieuwerkerk onze vereniging. Zijn plaats werd ingenomen door Piet van Wilgenburg.

 

Sportieve prestaties
Het technisch beleidsplan van de vereniging begint haar vruchten af te werpen. de doorstroming van de jeugd is hier een goed voorbeeld van. Natuurlijk is en blijft geduld een schone zaak welke niet uit het oog mag worden verloren. Het afgelopen seizoen namen 42 teams deel aan de competitie.

 

Klussen
Dat de vereniging beschikt over vakmensen die zich weer voor allerlei werkzaamheden willen inzetten bleek weer eens uit het feit dat er twee schitterend gerenoveerde kleedkamers in gebruik genomen konden worden.

 

K.N.V.B. voetbalkamp
Ook een hele klus was weer de interne organisatie van het K.N.V.B. voetbalkamp. Naast 80 deelnemers, waaronder voor het eerst 10 meisjes, bestond de staf dit jaar uit 23 personen. Geslapen werd er in tenten, maar voor het overige werd onze eigen accommodatie gebruikt. Overdag stond alles in het teken van de voetbalsport. ’s Avonds waren er de ontspanningsopdrachten. Ook de sporthal (oude locatie) en het zwembad waren in het programma opgenomen.

 

Toch is het een hele klus om 103 gasten 5 dagen lang van eten en drinken te voorzien. Mede door de goede onderlinge sfeer tussen K.N.V.B. medewerkers en onze vrijwilligers verliep ook nu weer alles uitstekend. Dit bleek ook wel uit de afsluitende en lovende woorden van de heer Bredie, voorzitter van de K.N.V.B. afdeling Gouda, na afloop van het kamp.

Volg ons op TwitterVolg ons op Facebook

De temperatuur in Nieuwerkerk is op dit moment:

Overige links