ZATERDAG 23 JUNI FIETSEN VAN CLUB NAAR CLUB ....VOOR JE CLUB !!    DOE MEE: FIETS EN STEUN JE CLUB !! zie de website     

Seizoenen 1990-1994

Voetbalprestaties seizoen 1990-1991
Senioren: Dit seizoen was met name bij deze groep een dieptepunt te noemen. Een dieptepunt zoals onze vereniging nog nooit had meegemaakt. Alles werd overschaduwd door de degradatie van ons eerste elftal. Zo’n 7 wedstrijden voor het einde heeft het bestuur nog geprobeerd het degradatiespook de rug toe te keren om de toenmalige trainer de heer P. van Wilgenburg op non-actief te zetten en jeugdtrainer Jan Kramp het roer in handen te geven. Onder zijn leiding werden wel heel wat puntjes bijeen gesprokkeld, maar helaas haalden ook mede-degradatiekandidaten puntjes binnen. We visten net achter het net.  Het was echter niet alleen het eerste elftal dat degradeerde. in hun kielzog gingen ook de volgende elftallen mee: het 2e, 3e, 4e, 6e, 7e en 11e. Een lichtpuntje brachten het 10e en 14e; zij werden kampioen.
 
Junioren: Bij aanvang van het seizoen waren ook hier de verwachtingen niet hoog ingeschat, met uitzondering van het B-1 elftal. Van hen verwachtte men een redelijke kans op een kampioenschap. Al gauw bleek dit te hoog gegrepen. De samenwerking met de B-trainer was ook niet optimaal; hij vertrok tussentijds. Met de nieuwe trainer kwamen de prestaties weer terug. Een verdienstelijke tweede plaats was zijn deel. A-1 draaide tegen de verwachtingen in aardig mee. De verwachtingen kwamen uit, er waren echter geen kampioenen om te huldigen.

 

Pupillen: Hier wel de gebruikelijke kampioenen:
Najaarsreeks: D1, D2, E1, E2, F1, F2 en F8. Voorjaarsreeks: E1, F1, F3 en F8.

 

Dames en Meisjes: Met twee dameselftallen en een meisjes zevental werd met veel enthousiasme aan de competitie begonnen. Dames 1 eindigde als 3e wat genoeg was voor promotie  naar de regionale klasse van West 2 (Gouda/Leiden). Het 2e team en de meisjes  eindigden in de middenmoot.

 

Terugtreden van de voorzitter
Punt 9 van de agenda van de algemene ledenvergadering van 11 september 1991 luidde als volgt: ‘Bestuursverkiezing (w.o. verkiezing voorzitter)’. Alvorens tot de bestuursverkiezing over te gaan wendde de terugtredende voorzitter, de heer Paul Patoir, zich met zijn bekende korte woordje tot de vergadering.

Artikel in het Kanaal van 9 januari 1991 naar aanleiding van het zestig jarig bestaan.

Hieronder de voornaamste punten uit zijn toespraak:

 

Vorig jaar heb ik aangekondigd dat ik met ingang van dit seizoen zou terugtreden. Ik vind altijd dat wat je doet je ook zo goed mogelijk moet doen. Het voorzitterschap kost, wil je  het goed doen, veel tijd; in ieder geval meer tijd dan ik er aan kan geven, gelet op mijn  werk en een aantal bezigheden die ik daarnaast nog heb. dat neemt niet weg dat ik sinds  december 1984 de nodige tijd aan deze vereniging besteed heb en doorgaans met veel  plezier.

 

Als ik die jaren overzie waren er veel hoogtepunten:
* de ingebruikname van de nieuwe velden
* het totstandkomen van onze nieuwe accommodatie
* het 60-jarig jubileum
* vele organisatorisch geslaagde evenementen, toernooien, avondvierdaagse, K.N.V.B.- sportkampen, enz.
* een enorme groei van de vereniging, te veel om op te noemen.

Eén hoogtepunt heb ik niet mogen meemaken. Promotie naar de 3e klasse. integendeel,  in wat mijn laatste seizoen is geweest, zijn we teruggekeerd naar de afdeling.

 

Ik heb de afgelopen 61/2 jaar bij Nieuwerkerk veel geleerd over trainers, over spelers, over ouders van spelers, over mensen.

 

Voetbal is een teamsport Dat betekent dat de onderlinge verstandhoudingen binnen een groep goed moeten zijn. De sfeer in en rondom een team moet optimaal zijn. Ik ben er hierbij van overtuigd dat dit de prestaties positief  beïnvloed. Jezelf wegcijferen als dat in het belang van je elftal is. Ik hoop van harte dat dit met ons eerste elftal gaat lukken en niet alleen bij ons eerste, maar op vele plaatsen binnen onze vereniging. Samen ben je ook altijd sterker dan alleen. steun aan en geloof in je eigen vereniging is belangrijk.
Ik wil besluiten met mijn opvolger heel veel succes toe te wensen. Hij heeft de steun nodig van u allen. Ik wens hem, de zittende en de nieuwe bestuursleden die u dadelijk gaat kiezen, een goede samenwerking toe en de vereniging waar ik vanzelfsprekend lid van blijf, een goede toekomst! Afscheidswoorden van een voortreffelijk voorzitter

 

Nieuwe trainers
Na het vertrek van de heer van Wilgenburg wordt Aad Jansen als zijn opvolger aangesteld. Hij behaald in zijn eerste seizoen als trainer een vierde plaats. Een periodetitel wordt op een haar na gemist. De finale om de Goudse beker wordt met 1-0 verloren.
Minder goed waren de prestaties van het 2e, 3e, 5e en 10 elftal; zij degradeerden. Kampioenen waren er niet te melden. Aan het einde van het seizoen vertrok de heer Jansen alweer. Hij ging dichter bij huis trainen in Berkel. Hij werd opgevolgd door oud eerste elftal speler Bep de Ruijter.

 

Vertrek consul
Na 36 jaar trouwe dienst als consul van de K.N.V.B. bij de voetbalvereniging Nieuwerkerk moest Nico Boer zijn functie neerleggen. Niet vrijwillig, maar alleen omdat hij de bij de  K.N.V.B. geldende pensioengerechtigde leeftijd van 70 jaar had bereikt. Tijdens een door de vereniging aangeboden receptie werd hieraan ruime aandacht besteed. Ook werd hij geprezen voor het vele werk dat hij naast zijn consulschap nog voor de vereniging heeft gedaan. Als aandenken ontving hij een fraai wandbord.
 
Huurverhoging velden
Tijdens het seizoen 1991-1992 werd de vereniging van gemeentewege uit geconfronteerd met een dreigend uitziende huurverhoging van de velden van, schrik niet, zo’n 200 procent.
Twee van de gebruikers van het complex (voetbal en hockey) lieten de gemeente weten dat hun voorstel buiten alle proporties was en dus onacceptabel. Dit hebben de verenigingen dan ook middels mondeling overleg met de gemeente en brieven aan alle raadsfracties duidelijk laten weten. Een huurverhoging is acceptabel en zelf logisch te noemen, maar beslist niet in die mate welke de gemeente voorstelde. Overleg met de gemeente heeft er toe geleid dat een nieuwe huurovereenkomst werd afgesloten die belangrijk beter was dan het oorspronkelijke voorstel. Onze vereniging werd tijdens dit voor onze vereniging toch heel belangrijke overleg vertegenwoordigd door Dick Linkerhof en René Vis.

 

De pupillen maken het...
In het voorjaar van 1992  speelden de pupillen van trainer Sjaak Oostrum zich tijdens een zgn. 4 tegen 4 toernooi van de afdeling Gouda in de kijker door hun prima veld- en positiespel alsmede hun scoringsdrift. De eerste prijs werd gewonnen en dus mochten de spelertjes samen met hun trainer drie dagen lang op het sportcentrum van de K.N.V.B. in Zeist bivakkeren om daar de kneepjes van het voetballen nog beter te leren.
Voor de K.N.V.B. was hun optreden ook aanleiding om de spelertjes in Zeist uit te nodigen deel te nemen aan de opname van een instructiefilm over 4 tegen 4.

 

Voorwedstrijden
Ook clubs als Feyenoord, Sparta en Excelsior is het niet ontgaan dat de Nieuwerkerkse jeugd talentvol is. Zo mocht ons C-1 elftal in 1992 een voorwedstrijd spelen bij de wedstrijd van Sparta tegen Ajax. Wat de betaalde voetballers die middag niet lukte, namelijk te scoren; 0-0, lukte onze jongens wel. Sparta C-1 werd met 4-2 verslagen.
Talent genoeg bij Nieuwerkerk, waar de opleiding en coaching in goede handen is. Wel of geen tennisbaan

 

Op de agenda voor de algemene ledenvergadering van 7 oktober 1992 kwam het volgende agendapunt voor: ‘uitbreiding accommodatie’.
Aan het eind van het seizoen 1991-1992 had de vereniging te maken met een toch wel behoorlijke terugval binnen haar ledenbestand. om dit een halt toe te roepen denkt het bestuur aan de aanleg van een hard-court tennisbaan. Wellicht trekt zo’n baan jeugdige leden en blijven oudere leden die met voetbal stoppen lid van de tennisafdeling.
Er ontstond een levendige discussie met vele voor en tegens. De algemene vergadering geeft het bestuur het navolgende huiswerk op:
- er moet een enquête worden gehouden om de haalbaarheid van zo’n baan te peilen.
- er moet een duidelijk financieel plaatje komen
- bij een positieve uitslag middels een buitengewone algemene ledenvergadering tot een  besluit komen.
De buitengewone algemene ledenvergadering op 3 april 1993 leidde tot soms felle en langdurige discussies. Er werd gestemd en met 95 stemmen vóór, 107 stemmen tegen en 4 onthoudingen was het tennisbaanplan van tafel.

 

Aanschaf copy-printer
Met het instellen van een nieuwe redactiecommissie is ook de wens naar voren gekomen om een kwalitatief beter clubblad te vervaardigen. Het clubblad werd gemaakt op een oud stencilmachientje zonder verdere mogelijkheden. Een stencil-inbrandmachine was er ook niet zodat de secretaris de stencils op zijn werk inbrandde. Besloten wordt een moderne copy-printer aan te schaffen. Met de aanschaf van deze nieuwe machine kunnen wij ons clubblad zelf blijven drukken in meer kleurendruk en beter leesbaar.

 

Brand
Wij schrijven 1993. Het bestuur is met de sponsors van de vereniging bijeen. plotseling valt het licht uit. Alom gemopper. Men dacht aan een storing of een grap. Een zekering kon het niet zijn, daar was de stroomuitval te massaal voor. Tot ieders ontsteltenis bleek er sprake te zijn van brand. De elektriciteitskast stond in brand en ook de gasmeter liep gevaar.
Door alert reageren en de gasmeter af te sluiten werd erger voorkomen. Gelukkig was de brandweer snel ter plaatse en werd de brand snel geblust. Na zeer korte tijd beschikten we over een noodvoorziening zodat alles weer kon draaien.
Wel zaten we met een strop. de plafonds waren door water en rook aangetast en moesten
grotendeels vervangen worden. Het verdwijnen van de brandlucht nam nog geruime tijd in beslag.

 

Nieuwe trainer
Aan het einde van het seizoen 1993-1994 wordt het contract met Bep de Ruijter niet verlengd. Hij verhuist naar de jeugd van Excelsior Maassluis. Zijn opvolger bij Nieuwerkerk is Jan Lit, komend van Nicolaas Boys.

 

Algemeen
Aan het einde van het seizoen 1994 kan er worden teruggekeken op een goed seizoen, met zij het hier en daar een tegenslag. nog steeds kunnen we rekenen op een groot aantal vrijwilligers. Mede door hun inzet kan een vereniging als Nieuwerkerk draaiende worden gehouden. Met ruim 700 leden is de vereniging weer gegroeid.
Op 20 juli 1994 bestaat de voetbalvereniging 65 jaar. Geen kroonjaar, dus geen feest. Belangrijk is echter dat het bestuur en de commissies nog steeds in staat zijn om het groeiende aantal leden nog steeds de baas te kunnen en de vereniging nog steeds in een goed vaarwater weten te houden. Wat zal de toekomst gaan brengen? De gemeente Nieuwerkerk breidt zich nog steeds uit en ook het ledenaantal binnen de vereniging zal nog gaan groeien. Zal de accommodatie toereikend blijken te zijn om de groei het hoofd te bieden ...?

 

Volg ons op TwitterVolg ons op Facebook

De temperatuur in Nieuwerkerk is op dit moment:

Overige links