ZATERDAG 23 JUNI FIETSEN VAN CLUB NAAR CLUB ....VOOR JE CLUB !!    DOE MEE: FIETS EN STEUN JE CLUB !! zie de website     

Seizoenen 1994-1995

De vereniging blijft groeien
Aan het begin van dit seizoen wordt het 750e lid aangemeld. Natuurlijk is de vereniging blij met dit feit, maar het bestuur grijpt deze gebeurtenis aan om naar de toekomst te kijken; ‘worden we niet te groot, groeien we niet uit ons jasje?’

 

Een nieuwe consul
Na lang gezocht te hebben naar een nieuwe consul, draagt het bestuur Jan Vergeldt voor als opvolger van Nico Boer. De KNVB neemt de voordracht over en de vereniging heeft weer een consul.

 

Vrouw aan hoofd seniorencommissie
Ook veranderingen binnen de seniorencommissie. Na jaren wedstrijdsecretaris te zijn geweest bij de pupillen, stapt Atty Rockx over naar de senioren. Een hele aderlating bij de jeugd. De senioren zijn in hun nopjes. Atty treedt tevens toe tot het bestuur als vertegenwoordiger van de senioren.

 

Nood noopt tot uitwijken
Door het afbranden van de sporthal moet er een alternatief worden gezocht voor het winterprogramma van de jeugd. Na informatie bij buurgemeente Moordrecht blijkt het mogelijk om het jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi in hun plaatselijke sporthal af te werken.


Voetballes
In maart 1995 wordt er een clinic gegeven door de gebroeders Mühren voor de D- en C-jeugd. De opkomst is enorm en men staat ervan versteld wat iemand met een bal allemaal kan doen. Het was een enorm succes.

 

Uit ons jasje?
Het bestuur voert een discussie over de groei van het ledenaantal. Men verwacht rond het jaar 2000 het aantal van ca 1000 leden te bereiken. De accommodatie is hierop niet ingesteld en zal moeten worden uitgebreid met zowel kleedruimte als velden. Ook wordt er gesproken over een eventuele zaterdagafdeling en wellicht G-voetbal; wensen van leden die het bestuur ter ore is gekomen. Genoeg punten om over te discussiëren en de groei van de vereniging en alle daaraan verbonden onderwerpen wordt een vast agendapunt op de bestuursvergaderingen.

 

Een eerste stap van uitbreiding is de ingebruikname van de grasstrook naast de kantine als trainingsveld. Dit zal na de winterstop gebeuren. Er zijn nog wel beperkingen: geen drainage en geen verlichting.

 

Op verzoek van de vereniging vindt er een onderhoud plaats tussen de gemeente en de gebruikers van het sportcomplex. De korfbal laat verstek gaan. Resultaat: er wordt een werkgroep opgericht welke regelmatig overleg zal voeren met de gemeente. Ook de hockey blijkt problemen te hebben m.b.t. uitbreiding van de accommodatie. De gemeente heeft echter geen geld (art. 12 gemeente) om op korte termijn aan de wensen te kunnen voldoen.

 

Nieuwe buren
Toch al een uitbreiding op het sportcomplex. Aan de zijde van onze vereniging zal een gebouwtje verrijzen (Con Musica) voor de plaatselijke muziekvereniging DKV. Omdat zij elders in de gemeente geen onderdak meer konden vinden, m.b.t. geluidsoverlast, heeft het bestuur ingestemd met de bouw.

 

Renovatie
In juni wordt gestart met de renovatie van ‘het oude gebouw’. Na de renovatie moet er een extra kleedkamer, een grote commissiekamer (met scheidingswand), een wasgelegenheid met professionele wasmachines en droger en een kantoortje voor de secretaris zijn gerealiseerd.
Met veel inzet van een grote groep vrijwilligers zal deze klus voor aanvang van de winterstop van  het nieuwe seizoen zijn geklaard.

 

Volg ons op TwitterVolg ons op Facebook

De temperatuur in Nieuwerkerk is op dit moment:

Overige links