ZATERDAG 23 JUNI FIETSEN VAN CLUB NAAR CLUB ....VOOR JE CLUB !!    DOE MEE: FIETS EN STEUN JE CLUB !! zie de website     

Seizoen 1997-1998

Algemeen
Een relatief rustig seizoen. Eindelijk eens tijd om ook naar de toekomst gerichte zaken op de rails te zetten.

 

Het bestuur onder de loep
Op verzoek van het bestuur heeft een groepje wijze leden zich gebogen over de bestuurlijke organisatie (Paul Patoir, Thijs Rotgans en Cees Boevé). Binnen enkele maanden ligt er een voorstel hiertoe op tafel. Natuurlijk zijn er vragen m.b.t. dit stuk. Na het stuk met de auteurs te hebben doorgelicht wordt e.e.a. aangenomen en door het zittende bestuur verder uitgewerkt.
Het bestuur bestond toen uit: Martien Rockx (voorzitter), René Vis (secretaris), Adrie van Wijland (penningmeester), Atty Rockx (senioren), Ruud Halberstadt (jeugd), Aart de Haan (prestatiecommissie) en Rob de Bruijn (technische zaken).
Voor iedere bestuursfunctie, maar ook voor de functies binnen de bestaande commissies werden de verwachte bekwaamheden en de bijbehorende taken beschreven.
 
Vragen om groen licht
In mei 1998 wordt er een buitengewone algemene ledenvergadering uitgeschreven. Op de agenda staat één punt: uitbreiding accommodatie.

Onder dit punt vallen:
1. uitbreiding kantine door het overdekte stukje terras erbij te trekken. 
2. uitbreiding kleedkamers met daarop een tribune.
3. aanvraag hypothecaire lening van ƒ 500.000,-.

 

De vergadering gaat akkoord met de plannen van het bestuur.

Volg ons op TwitterVolg ons op Facebook

De temperatuur in Nieuwerkerk is op dit moment:

Overige links