ZATERDAG 23 JUNI FIETSEN VAN CLUB NAAR CLUB ....VOOR JE CLUB !!    DOE MEE: FIETS EN STEUN JE CLUB !! zie de website     

Seizoen 1999-2000

Nieuw bloed
Een nieuwe voorzitter gevonden. Wim Müller zal, als de ledenvergadering er mee akkoord gaat, de vereniging gaan leiden. Atty Rockx deelt mede dat ook zij haar activiteiten binnen de vereniging zal stoppen. Een jammerlijke, maar begrijpelijke beslissing.

 

Feestelijke opening nieuwe accommodatie
Op 3 september is het zover. De nieuwe accommodatie wordt feestelijk in gebruik genomen met een wedstrijd tussen de selectie en oud Sparta.
Naast een overdekte ruimte voor de supporters is er ook een flinke uitbreiding m.b.t. de kleedgelegenheid en opslag van materialen. Wederom is het vermeldenswaard de vele vrijwilligers te bedanken die dit prestigeobject hebben weten te klaren.

 

Lintjesregen...
Namens de vereniging worden Frans de Groot en Leen Aantjes bij de gemeente voorgedragen voor een koninklijke onderscheiding. Deze onderscheiding wordt hen op een speciaal voor hen georganiseerde avond in onze kantine opgespeld.

 

Eerbetoon
Tijdens de ledenvergadering wordt het bestuursbesluit om de tribune een naam te geven aangenomen. Tijdens de nieuwjaarsreceptie zal het naambord ‘de Dick Linkerhoftribune’ door Trudy Linkerhof worden onthuld.

 

Halve finales schoolvoetbal
De vereniging krijgt van de KNVB het verzoek om de landelijke halve finales van het schoolvoetbaltoernooi te organiseren. Het brengt heel wat organiseren met zich mee, maar het verzoek wordt ingewilligd. Het wordt een fantastische happening en dat alles goed is verlopen blijkt wel uit de bedankbrief die de vereniging later van de KNVB ontvangt.

 

E-mail
Ook de digitale snelweg doet zijn intrede. De vereniging is niet alleen meer bereikbaar via de telefoon of per post, maar ook via op het internet.

 

Oud papier levert geld op
De opbrengst van het verzamelen van oud papier wordt hiervoor aangewend. De gemeente wil ook via verenigingen e.d. oud papier in gaan zamelen. Wij blijven dit op onze eigen manier doen. De gemeente garandeert een prijs van ƒ 0,05 per kg.

 

Einde damesvoetbal
Het aantal dames loopt terug. Voor het nieuwe seizoen blijken er onvoldoende dames te zijn om op zondag in competitieverband te spelen. Voor de tweede keer in haar bestaan gaat het damesvoetbal ter ziele.

 

Kampioenschap 2e elftal
Het tweede wordt kampioen en promoveerde wel naar de res. 3e klasse.

 

Volg ons op TwitterVolg ons op Facebook

De temperatuur in Nieuwerkerk is op dit moment:

Overige links