Het bestuur wenst haar leden, vrijwilligers, donateurs en sponsoren een mooie zomervakantie !     

NIEUWS

Vrijwilligers bij vv Nieuwerkerk overleggen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Vrijwilligers bij vv Nieuwerkerk overleggen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor vrijwilligersorganisaties die sport aanbieden, hebben ook de zorg voor het creëren van een veilig sportklimaat. In de sport komt ongewenst gedrag helaas vaker voor dan men denkt. De actualiteit opent hiervoor keer op keer onze ogen. Verenigingen die preventief beleid voeren, vergroten de kans om (seksueel) grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, op te sporen en aan te pakken.

Een belangrijke maatregel daarvoor is het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor vrijwilligers die werken met minderjarigen of met sporters met een verstandelijke beperking. Het verplicht stellen van een VOG voor een trainer of leider - en dit elke 3 tot 5 jaar herhalen - biedt een eenvoudige manier om te checken of de betreffende leider of trainer niet eerder voor een gewelds- of zedendelict veroordeeld is.

De praktijk leert dat sommige veroordeelden steeds weer posities bemachtigen – zoals als trainer of leider in een sportclub - waarin ze gemakkelijk in contact komen met kwetsbare slachtoffers. Het aanvragen van de VOG voor vrijwilligers wordt gestimuleerd door de overheid en is daarom gratis.

Doordat steeds meer sportorganisaties en andere vrijwilligersorganisaties (zoals scouting, kindervakantieweken) hier gebruik van gaan maken, wordt het des te belangrijker voor elke (sport)organisatie om dit ook bij de eigen organisatie structureel door te voeren.

Het bestuur van vv Nieuwerkerk wil als onderdeel van haar beleid alle vrijwilligers van 18 jaar en ouder, die direct of indirect contact hebben met minderjarigen, vragen om een Verklaring Omtrent Gedrag. Dit betreft alle leiders, trainers en verzorgers bij de jeugd, leden van de Jeugdcommissie en het wedstrijdsecretariaat. Ook alle leden van het bestuur vragen een VOG aan.

Voor vv Nieuwerkerk wordt gescreend op de omgang met personen en minderjarigen (profiel 84) en/of mensen met een verstandelijke beperking (profiel 85).

Alle vrijwilligers krijgen voor deze aanvraag binnenkort een deels ingevuld aanvraagformulier per mail toegestuurd. De vrijwilliger vult het formulier verder in en geeft akkoord. De screening wordt uitgevoerd. Wordt de aanvraag goedgekeurd, dan ligt de VOG binnen enkele dagen bij de vrijwilliger op de mat. De vrijwilliger levert de originele VOG in bij de club.

Uiteraard staat het een ieder vrij om, vanwege moverende redenen, niet aan deze aanvraag mee te werken. Met ingang van het seizoen 2017-2018 stelt vv Nieuwerkerk het overleggen van een VOG echter verplicht. Mensen die hieraan niet mee willen werken kunnen derhalve met ingang van het seizoen 2017-2018 geen functie meer bekleden waarbij direct contact met minderjarigen aan de orde is.

Het aanvragen van de VOG zorgt voor een veiligere en aantrekkelijkere sportomgeving voor iedereen. Op deze manier hopen wij er gezamenlijk voor te zorgen dat een veilige sportomgeving gecreëerd wordt en iedereen met veel plezier en onbezorgd kan blijven sporten!

Het bestuur

Volg ons op TwitterVolg ons op Facebook

De temperatuur in Nieuwerkerk is op dit moment:

Overige links