Grote clubaktie is er ! Doe mee en steun uw club. Ook lotenverkopers kunnen een prijs verdienen !     

NIEUWS

Uiterste betaaldatum contributie !

Beste leden en ouders,

Recentelijk zijn de contributiefacturen gemaakt en zoveel mogelijk digitaal verzonden naar zowel de jaarbetalers als halfjaar betalers (eerste deel van de contributie).

Ten opzichte van vorig seizoen zijn de contributies geïndexeerd met 3%. De contributies vormen veruit de grootste en belangrijkste inkomstenbron voor de vereniging, waarbij iedereen zijn of haar steentje bijdraagt aan het onderhoud en verbouwingen op ons complex, waaronder uiteraard de nieuwbouw!

De uiterste betaaldatum is vastgesteld op maandag 16 oktober 2017. Dit betekent dat er in het weekend van 14/15 oktober nog gewoon gespeeld kan worden, maar dat dit NIET meer kan in het weekend van 21/22 oktober. Met ingang van zaterdag 21 oktober worden er dus weer speelverboden opgelegd aan leden waarbij de contributies open staan!

De contributies zijn onze grootste en belangrijkste inkomstenpost, waarmee heel veel lopende zaken betaald worden, zoals de huur van de velden, onderhoud aan ons complex en ook de huur van de nieuwbouw. Daarom vinden wij het als vereniging heel erg belangrijk om alle contributies binnen te krijgen.

Voorkom problemen en betaal op tijd!

Het tijdig betalen van de contributie blijft de verantwoording van elk lid.

Wilt u in het vervolg niet het risico nemen dat u het vergeet, machtig ons dan de contributie middels automatische incasso te innen. Dat is zowel voor de vereniging als voor u veilig en makkelijk.

Huidige leden die nog geen machtiging hebben afgegeven, kunnen dit uiteraard aanvragen via de website onder ‘Lidmaatschap’!

Als vereniging zijn we vorig jaar begonnen met het digitaliseren van de contributie-facturatie. Hierbij is het uiteraard van groot belang dat we van alle leden de juiste e-mailadressen hebben. Daarom roepen we alle leden op om de juiste e-mailadressen door te geven aan de administratie via !

Om de administratie zo goed mogelijk bij te houden, is het daarnaast van groot belang dat adreswijzigingen en afmeldingen schriftelijk of per e-mail worden doorgegeven. Het gebeurd helaas nog te vaak dat via-via wijzigingen worden doorgegeven die, niet bewonderenswaardig, niet bij ons aankomen! Meld wijzigingen op de juiste manier!

Wijzigingen per post of mail kunnen naar:

VV Nieuwerkerk, Postbus 25, 2910 AA Nieuwerkerk aan den IJssel, of naar: of .

Via de site kunnen wijzigingen ook worden doorgegeven, via ‘Lidmaatschap’ en dan ‘Wijzigen’.

Met vriendelijke groet,

Davy Govers Penningmeester

Volg ons op TwitterVolg ons op Facebook

De temperatuur in Nieuwerkerk is op dit moment:

Overige links