NIEUWS

Resultaat Grote Club Actie 2017

Grote Club Actie 2017

 

De lotenverkoop van de Grote Club Actie is op dinsdagavond 28 november j.l. beëindigd.

Na 13 jaar niet te hebben deelgenomen werd het plan opgevat om zoals alle verenigingen    binnen onze gemeente ook loten te gaan verkopen om een prettige opbrengst voor onze vereniging te genereren.

Als grote vereniging maken we veel kosten bij de aanschaf en onderhoud van materialen,     denk o.a. aan ballen, hesjes, doeltjes.

Door de bereidwillige medewerking van onze pupillenteams ( meisjes en jongens ) zijn er     2650 loten verkocht, wat resulteert in een opbrengst van ongeveer € 5200,-

Toen we begonnen hadden we geen enkel idee wat het zou opleveren, hoe positief moet je   denken, rekening houdend met een ledenbestand van 1800 leden.

Ook moesten we bedenken dat de meeste verenigingen binnen de gemeente ieder jaar weer deelnamen aan deze actie, dus de spoeling kon dun worden.

Via de lettercoördinatoren van de jeugdcommissie en de teamleiders werden de   verkoopboekjes met een begeleidende brief aan de jeugdleden uitgereikt met het verzoek de loten verkopen.

We bemerkten veel enthousiasme bij een flink aantal verkopers, er werden boekjes         ingeleverd en nieuwe meegenomen.

Helaas werd het enthousiasme niet door iedereen gedeeld, er werden lotenboekjes met niet  verkochte loten ingeleverd en ja , ook hebben we veel boekjes nooit teruggezien.

Toch zijn we tevreden over de manier zoals bij onze vereniging de verkoop is verlopen, alle  hulde voor de lotenverkopers, jullie zijn langs de deuren gegaan om het belang voor vv Nieuwerkerk uit te dragen.

Vanaf deze plaats willen wij jullie lotenverkopers, mede namens het bestuur en jeugdcommissie, hartelijk bedanken voor jullie geweldige inzet om deze actie tot een succes te maken.

Wij denken dat er het volgend jaar nog een groter succes van deze actie gemaakt kan     worden, dus moeten we nu al gaan bedenken hoe dit aangepakt moet worden.

De inbreng van iedereen wordt op prijs gesteld, ideeën maar ook medewerking naar een      volgende editie, reageer naar ons :

Jenny Kiontke     

Thijs Rotgans      

Volg ons op TwitterVolg ons op Facebook

De temperatuur in Nieuwerkerk is op dit moment:

Overige links