Het bestuur wenst haar leden, vrijwilligers, donateurs en sponsoren een mooie zomervakantie !     

Jeugdcommissie info

Het aller-belangrijkste voor leiders!

Het mooiste van opgroeiende kinderen is de ontplooiing van hun talenten. Dat geldt voor school, muziek, creativiteit en sportbeoefening. Bij vv Nieuwerkerk is de begeleiding van de pupillen- en juniorenteams erop gericht de voetbaltalenten optimaal tot ontplooiing te laten komen.

Waarmee niet gezegd wordt dat alles gericht is op presteren. De basis voor het ontplooien van talent is plezier hebben in het voetbalspel.

Spelenderwijs leren omgaan met je leeftijdsgenootjes, met incasseren van tegenslag, met overwinnen van tegenstand, ontwikkelen van saamhorigheidsgevoel, kameraadschap en vriendschap. Altijd op basis van respect voor de tegenstander en de leiding, want: zonder respect geen voetbal!

Klik op onderstaande link en u ziet en leest de overige tips !!

 Tips voor Leiders d.d. 20-08-2016

 

Volg ons op TwitterVolg ons op Facebook

De temperatuur in Nieuwerkerk is op dit moment:

Overige links